Bansai Pipeline

Bansai Pipeline chord prog
type chord prog
name Bansai Pipeline
key Bbm
chords Bb,Db,C,Bb,F7
nashville i,III,ii,i,V7
artist The Astronauts